ข่าวสาร


แผนงานการเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ

โพสต์14 พ.ค. 2554 12:23โดยSystem Administrator   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2555 02:35 ]
ตามที่ประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วมครั้งที่ 2/2552 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2552 
ได้มีมติให้ ข้อบังคับระเบียบที่จอดรถ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2552
และจัดทำ Carpark Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แต่เนื่องจาก ทางเข้า-ออก ถนนเพชรบุรี เป็นถนนภาระจำยอมที่ใช้ร่วมกับอาคารชุดอีก 2 อาคาร
ซึ่งการดำเนินการใดๆ บนถนนนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของร่วมเกิน 50% ของกรรมสิทธิ์ร่วม ทั้ง 2 อาคารชุดด้วย
แต่ในการประชุมใหญ่ฯ ของอาคารชุดทั้งสองเมื่อต้นปี 2554 ที่ผ่านมา นั้น
มีเจ้าของร่วมเข้าประชุมไม่ถึง 50% จึงไม่สามารถมีการลงมติเห็นชอบในวาระดังกล่าวได้

ดังนั้น เพื่อให้ระบบ Carpark Management เปิดใช้งานได้เต็มระบบ
นิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงจำเป็นต้องติดตั้งไม้กั้นจราจรเพิ่มเติมพร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ
โดยจะดำเนินการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2554
ซึ่งจะทำให้ระบบ Carpark Management สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของที่ประชุมใหญ่ฯ

ปรากฏตามแผนผังการเปลี่ยนเส้นทางเดินรถที่แสดงไว้นี้

1-1 of 1