ภาพยนต์โฆษณา

ภาพยนต์โฆษณาของโครงการคอนโดบ้านกลางกรุงสยาม-ปทุมวัน

ชื่อโฆษณา:
จุดเดิม
ชื่อสินค้า: บ้านกลางกรุงสยาม-ปทุมวัน
ชื่อลูกค้า:
บริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ความยาว:
2 นาที
วันที่สร้าง:
5 มีนาคม 2548
เอเจนซี่โฆษณา:
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
ถ่ายทำโดย:
บริษัท Joy Luck Club Film House จำกัด