อีโบรชัวร์ของโครงการ


* อีโบรชัวร์ของโครงการคอนโดมิเนียมบ้านกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน ถูกจัดทำโดยบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ถูกเผยแพร่ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2548 ทางเว็บไซต์ http://www.ap-thai.com/ap-siam/index.htm (ปัจจุบันถูกถอดออกจากเว็บไซต์ของผู้จัดทำแล้ว)

* อีโบรชัวร์ต้องการอโดบีแฟลชเพลเยอร์ (Adobe Flash Player) ในการแสดงผล
ดาวโหลดอโดบีแฟลชเพลเยอร์